Vi skapar digitala lärande verktyg utifrån de ungas perspektiv

Zcooly

Lärande spel i matematik för klassrummet och hemmet

För barn 5-12 år

  • Belöningssystem som motiverar
  • Pedagogiskt upplägg som utmanar
  • Uppföljning som är enkel
  • Ingen reklam
  • Prova gratis utan bindningstid
Zcooly

Lärande plattform för programmering och digitalisering

För pedagoger och elever i Fsk, F-9, Gy

  • Progression framtagen av pedagoger
  • Videoklipp som tydliggör
  • Lektionsmaterial som ger trygghet
  • Stegvisa instruktioner för elever
  • Prova gratis utan bindningstid